Γιάννης Μυλωνόπουλος:'Τα μηνύματα της Αννας μου τα έδωσε ο Παύλος Παπαδόπουλος'.

Γιάννης Μυλωνόπουλος:'Τα μηνύματα της Αννας μου τα έδωσε ο Παύλος Παπαδόπουλος'.