Ιωάννα Μπέλλα:Τα κλάματα,η Δήμητρα Αλεξανδράκη και τα 37.500 ευρώ #GNTMgr #nomadsgr #mystylerocksgr

Ιωάννα Μπέλλα:Τα κλάματα,η Δήμητρα Αλεξανδράκη και τα 37.500 ευρώ #GNTMgr  #nomadsgr #mystylerocksgr