Ο Γιώργος Σαμπάνης προκάλεσε κόντρα στον δήμο της Θεσσαλονίκης αφού ζήτησε 19.000. #GNTMgr #TalentoGR #music

Ο Γιώργος Σαμπάνης προκάλεσε κόντρα στον δήμο της Θεσσαλονίκης αφού ζήτησε 19.000. #GNTMgr #TalentoGR #music