Ο Τάσος Ξιαρχό απειλεί να αυτοκτονήσει.Τον ανεβάσατε,τον σκοτώνετε.Περιστατικά που αδιαφορήσατε.

Ο Τάσος Ξιαρχό απειλεί να αυτοκτονήσει.Τον ανεβάσατε,τον σκοτώνετε.Περιστατικά που αδιαφορήσατε.