Το ΜΕGA προσέφυγε στο ΣτΕ: Μην «ρίξει μαύρο» το ΕΣΡ μέχρι την απόφαση

Το ΜΕGA προσέφυγε στο ΣτΕ: Μην «ρίξει μαύρο» το ΕΣΡ μέχρι την απόφαση

Αίτηση ακύρωσης του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες κατέθεσε η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η οποία θα συνεκδικασθεί μαζί με τις υπόλοιπες στις 2 Μαρτίου.

Επιπλέον την Πέμπτη  η εταιρία απέστειλε και στο ΕΣΡ εκτενή επιστολή αναφορικά με το ενδεχόμενο διακοπής λειτουργίας ενός τηλεοπτικού σταθμού που δεν συμμετείχε στη διαδικασία.

Ουσιαστικά ζητά το ΕΣΡ να μην λάβει καμία απόφαση μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ έχει ως εξής:

«Η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι έχει καταθέσει αίτηση ακύρωσης απευθυνόμενη στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η αίτηση αυτή στρέφεται κατά της απόφασης του Ε.Σ.Ρ. να εφαρμόσει τον ν. 4339/2015 για την διαγωνιστική διαδικασία χορήγησης επτά τηλεοπτικών αδειών, της απόφασης του Υπουργού Ψ.Π.Τ.Ε. με αριθμό 1830/2017 (που αφορά τον καθορισμό του αριθμού των δημοπρατούμενων τηλεοπτικών αδειών) και της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ψ.Π.Τ.Ε. με αριθμό 2178/2017 (που αφορά τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης των επτά δημοπρατούμενων αδειών).

»Με την αίτηση της η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ζητά την ακύρωση των ως άνω αποφάσεων και της διαγωνιστικής διαδικασίας. Προσδιορίστηκε ως ημερομηνία συζήτησης της αιτήσεως ακυρώσεως η 02/03/2018, ημερομηνία στην οποία θα συζητηθούν και οι σχετικές αιτήσεις ακυρώσεως και των άλλων τηλεοπτικών σταθμών.

»Περαιτέρω, η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. έστειλε σήμερα, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Ε.Σ.Ρ., εκτενή επιστολή αναφορικά με τις προβλέψεις του ν. 4339/2015 για το ενδεχόμενο δυνατότητας διακοπής της λειτουργίας ενός τηλεοπτικού σταθμού που δεν συμμετείχε στην διαγωνιστική διαδικασία μετά την 28/02/2018. Τέλος ενημέρωσε το Ε.Σ.Ρ. για την άσκηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της αιτήσεως ακυρώσεως κατά του ν. 4339/2015 και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων». Share this: